Chính Sách Hỗ Trợ-Khuyến Khích Hỏa Táng Tại Tp.HCM

UBND Tp.HCM đã ban hành Quyết Định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 10/03/2015 về chính sách hỗ trợ chi phí khuyến khích hỏa táng trên địa bàn Tp.HCM.

Trại Hòm Đức Thịnh xin chia sẻ và cung cấp một vài thông tin chi tiết liên quan như sau:

Đối Tượng Áp Dụng Hỗ Trợ Chi Phí Khuyến Khích Hỏa Táng

- Căn cứ theo Điều 01 của Quyết Định số 14/2015/QĐ-UBND

Đối Tượng Thực Hiện Thủ Tục Hỗ Trợ Chi Phí Khuyến Khích Hỏa Táng

- Cá nhân thực hiện thủ tục hỗ trợ chi phí khuyến khích hỏa táng cho các đối tượng căn theo điều 01 của Quyết Định số 14/2015/QĐ-UBND này là một trong các thân nhân của đối tượng (vợ,chồng,cha,mẹ,ông,bà,anh,chị,em) hoặc là người giám hộ của đối tượng theo quy định
Việc thực hiện thủ tục và nhận chi phí hỗ trợ có thể thực hiện thông qua ủy quyền theo quy định pháp luật về ủy quyền.
- Đối với các đối tượng quy định tại điều 01 của Quyết Định số 14/2015/QĐ-UBND là người đơn thân, neo đơn không có nhân thân đứng ra thực hiện mai táng: tổ chức, đoàn thể tại địa phương thực hiện mai táng cho đối tượng theo quy định cử đại diện thực hiện thủ tục hỗ trợ chi phí khuyến khích hỏa táng theo quy định.

Mức Chi Phí Hỗ Trợ Khuyến Khích Hỏa Táng 

Mức chi phí hỗ trợ là 3,000,000Vnđ/ 1 lượt hỏa táng
Hỗ trợ thêm 1,000,000Vnđ chi phí vận chuyển cho những đối tượng sinh sống tại huyện Cần Giờ.
(Đã được điều chỉnh theo văn bản số 7719/UBND-VX ngày 11/12/2017 của UBND Tp.HCM)

Hồ Sơ Hỗ Trợ Chi Phí Khuyến Khích Hỏa Táng

- Bản chính tờ khai thông tin cá nhân, tổ chức nhận chi phí hỗ trợ khuyến khích hỏa táng (theo Mẫu Số 01 - ban hành kèm theo Quyết Định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 10/03/2015 của UBND Thành phố)
- Bản photo (kèm bản chính để đối chiếu) hoặc bản sao giấy chứng tử của người được hỏa táng
- Bản chính hóa đơn đã được thanh toán của cơ sở hỏa táng theo quy định của Bộ Tài Chính
- Đối với cá nhân thực hiện thủ tục thông qua ủy quyền hoặc đại diện tổ chức, đoàn thể thực hiện thủ tục: xuất trình văn bản ủy quyền hoặc giấy giới thiệu theo quy định.

Thủ Tục Hỗ Trợ Chi Phí Khuyến Khích Hỏa Táng

Thân nhân hoặc đại điện tổ chức, đoàn thể cần chuẩn bị Bộ Hồ Sơ Hỗ Trợ Chi Phí Khuyến Khích Hỏa Táng để gửi đến UBND phường, xã, thị trấn nơi đối tượng hưởng hưu trí hoặc trợ cấp hàng tháng hoặc nơi đối tượng cư trú

Thời Gian Giải Quyết Thủ Tục Hỗ Trợ Chi Phí Khuyến Khích Hỏa Táng

- Không quá 27(hai mươi bảy) ngày làm việc

Kinh Phí Hỗ Trợ Chi Phí Khuyến Khích Hỏa Táng

- Được bố trí trong nguồn ngân sách hàng năm của quận, huyện.

Kết Quả Về Chi Phí Hỗ Trợ Khuyến Khích Hỏa Táng

- Mẫu Số 02 - ban hành kèm theo Quyết Định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 10/03/2015 của UBND Thành phố
Mọi Chi tiết thắc mắc xin liên hệ:
Trại Hòm Đức Thịnh
Hotline: 0909.496.096
Email: sanguinevn@gmail.com

Tham Khảo Hữu Ích Khác:

Thông Tin Khác Về Nghành Tang Lễ
Tổng Hợp Mẫu Lời Cảm Ơn Sau Đám Tang
Quy Định Về Nhập Cảnh Thi Hài - Hài Cốt - Tro Cốt
Dịch Vụ Vận Chuyển Thi Hài - Hài Cốt - Tro Cốt

back top