Giấy Chứng Tử Là Gì?

Trại Hòm Đức Thịnh xin chia sẻ những thông tin cơ bản liên quan đến Giấy Chứng Tử để mọi người tham khảo như sau
Đầu tiên,

Giấy Chứng Tử Là Gì?

Giấy Chứng Tử hay còn được gọi là Giấy Khai Tử hay Trích Lục Khai Tử.
Dưới Đây gọi tắt là GCT
GCT là một loại giấy tờ xác nhận thông tin, địa điểm, thời gian mất và nguyên nhân mất của một cá nhân đã mất.
GCT được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho người thân của người mất.

Sự Quan Trọng Của Giấy Chứng Tử

GCT là căn cứ pháp lý quan trọng trong khi xử lý những vấn đề sau:
- Xử lý thủ tục của việc Thừa Kế
- Xử lý thủ tục liên quan đến Chế Độ Tử Tuất
- Dùng để xác định tài sản chung của Vợ Chồng
- Dùng để xác định tình trang hôn nhân khi Tái Hôn

Thủ Tục Đăng Ký - Xin Cấp Giấy Chứng Tử

Người yêu cầu đăng ký - xin cấp GCT trực tiếp thực hiện hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện việc Khai Tử
Nộp hồ sơ trực tiếp tại UBND cấp xã/phường có thẩm quyền nơi người mất mất.

Giấy Tờ Cần Cho Việc Đăng Ký - Xin Cấp Giấy Chứng Tử

- Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc thẻ căn cước công dân của người mất
- Hộ khẩu thường trú của người mất
*** Nếu mất tại một địa điểm khác ngoài hộ khẩu thường trú
- Nộp hồ sơ trực tiếp tại UBND cấp xã/phường có thẩm quyền nơi người mất mất.
- Sau đó sẽ nhận được Giấy Báo Tử rồi lấy Giấy Báo Tử về lại UBND nơi đăng ký hộ khẩu thường trú để xin cấp GCT.

Lệ Phí Đăng Ký - Xin Cấp Giấy Chứng Tử

- Không quá 8,000VNĐ

Thời Hạn Xử Lý Đăng Ký - Xin Cấp Giấy Chứng Tử

- Không quá 1 ngày làm việc
- Khai báo sau 15h mà không giải quyết được thì sẽ trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo.
- Nếu cần phải xác minh thì thời hạn không quá 3 ngày làm việc

Căn Cứ Pháp Lý Việc Xử Lý Đăng Ký - Xin Cấp Giấy Chứng Tử

- Thông Tư 15/2015/TT-BTP
- Nghị Định 123/2015/NĐ-CP
- Luật 60/2014/QH13
- Luật 52/2014/QH13
- Thông Tư 179/2015/TT-BTC

Trên đây là những thông tin cơ bản liên quan đến Giấy Chứng Tử.
Nếu có sự thay đổi thì Trại Hòm Đức Thịnh sẽ cập nhật mới để mọi người nắm rõ.
Mọi chi tiết thắc mắc xin liên hệ:
Trại Hòm Đức Thịnh
Hotline:
0909.496.096

Tham Khảo Khác:
Thông Tin Khác Liên Quan Đến Tang Ma

Chính Sách Hỗ Trợ Hỏa Táng
Hướng Dẫn Vệ Sinh Trong Mai Táng
Tổng Hợp Mẫu Lời Cảm Tạ Sau Lễ Tang

back top